Členská schůze ANOÚK odsouhlasila nový název spolku, nové stanovy a nové složení Rady dne 14.11.2018. Dne 25.1.2019 došlo k její registraci ve veřejném rejstříku pod novým názvem Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje, z.s.

Ke stažení

Členská schůze ANOÚK odsouhlasila nový název, nové stanovy a nové složení Rady ANNOÚK