Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje 

Ladova 2532/2, 400 12 Ústí nad Labem

IČO: 26538661

zastoupená: PaedDr. Janem Eichlerem, předsedou

tel.: 603 851 708

e-mail.: reditel@ddmul.cz