ANNOÚK je řádným členem Platformy rozvoje NNO. Platforma NNO se stala zakladatelem Iniciativy Posilujeme Česko. Celonárodní iniciativa vznikla na podporu neziskových organizací, zviditelnění jejich významu a přínosu pro celou společnost.která na svých stránkách nabízí celou řadu zajímavých aktivit.

Platforma rozvoje NNO prosekává cestu džunglí pravidel a zákonů “Vytváříme a poskytujeme  informační zázemí pro kvalifikované rozhodování nestátních neziskových organizací. Věnujeme se především otázkám strategického a finančního řízení neziskových organizací a aktuálním výkladům legislativy, které mají zásadní vliv na chod neziskového sektoru.” Tak představují cíle Platformy rozvoje NNO  její zakladatelé a současní členové. Je jich více než 30, z řad neziskových organizací zabývajících se rozvojem městských a venkovských lokalit. Každý kraj má nejméně dva své zástupce. Již od jejího vzniku v roce 2013 jednotlivé aktivity platformy podporuje Spiralis. Koordinátorem a jedním ze zakladatelů Platformy je Mgr. Ing. Roman Haken, expert na spolupráci a rozvoj komunit.

Platforma rozvoje NNO tvoří tzv. hřiště, kde se předávají a sdílejí zásadní informace a odehrávají se důležitá “utkání a turnaje” s cílem nastavit pro fungování neziskovek ty nejlepší podmínky k realizování jejich veřejně prospěšných aktivit. Do činnosti Platformy se zapojují  nejen manažeři neziskových organizací, ale také zástupci veřejných a státních institucí, lídři z byznysu a experti na řízení, legislativu a finance.

Záměrem platformy je prohlubování vzájemné znalosti, respektu a souhry těchto jednotlivých aktérů, které jsou pro rozvoj neziskových organizací zcela zásadní.

Platforma rozvoje NNO poskytuje informační, edukační nebo advokační pomoc. Věnuje se nejen obecným tématům, ale je otevřená také aktuálním výzvám, se kterými se potýkají její členové.

Konkrétní aktivity Platformy rozvoje NNO

  • vzdělává odborníky/poradce pro organizačně-právní aspekty NNO v regionech ČR
  • poskytuje aktuální informace z oblasti legislativy, řízení a financování NNO
  • nabízí možnost podílet se na přípravě koncepčních dokumentů týkající se legislativy a financování NNO
  • poskytuje poradenskou a konzultační podporu v oblasti řízení a financování NNO
  • pořádá odborná setkání (min. 2x ročně), kde se vzájemné sdílejí informace, dobrá i problematická praxe v dané oblasti
  • organizuje aktivity na podporu spolupráce NNO s akademickou, veřejnou a firemní sférou
  • vítá spolupráci na společných programech a projektech včetně mezinárodních
Platforma rozvoje NNO