Rada ANNOÚK pracuje v tomto složení

Jméno
PaedDr. Jan Eichler
Dalibor Černý
Zdeněk Tarant
Ing. Josef Ryšavý
Karel Komárek, DiS.
Jan Janeček
Richard Vech

Rada byla jmenována na členské schůzi dne 14.11.2018